58137

Finest Craftsan - desinfektionsmedel

500ml, koncentrerad

Artikelnummer105599
BeskrivningSpecifikationerAlternativ
Beskrivning

Finest Craftsan - desinfektionsmedel 500 ml

Är ett högskummande, syrehållande desinfektionsmedel i koncentrerad form. Craftsan har samma egenskaper som Starsan och kan användas som sista avsköljning av bryggningsutrustning före kontakt med vört, öl och andra näringsmedel, detta helt utan att du behöver skölja med vatten efter användning.

Den välkända producenten Chemisphere har tillsammans med oss på CraftCo producerat sköljmedlet Craftsan. Chemisphere grundades 1986 och står bland annat Pipeline som för många är detta självklara valet när det kommer till rengöring av tapplinjer.  


Don't fear the foam!

 

BRUKSANVISNING

  • Blandas: 20 ml Finest Craftsan per. 10 liter vatten
  • Kontakttid: 2 minuter

Sista sköljning av jästank: 

tvätta med ändamålsenligt medel skölj noggrant. Kolla över så alla jästrester etc. är borttaget. Använd cirka 2 liter utblandad Craftsan i jästanken, sätt på locket eller luckan och skaka eller trycksätt så att medlet sprids i hela tanken eller kärlet. Låt detta stå i 2 minuter och töm därefter ut tanken. Det gör ingenting om det är skumrester kvar i tanken, detta behövs ej sköljas ut.

Sista sköljning av diverse mindre utrustning/detaljer:

 

blanda ut önskad mängd Craftsan efter behov och lägg detaljerna i blöt i två minuter. Låt blandning rinna av lite före användning så att man tar med minst möjliga med i vörten. 

Tips: ha en en sprayflaska med Craftsan-blandning nära till hands för att duscha direkt på det du önskar att skölja av.

 

FARA

Innehåller fosforsyra

H314 - Ger allvarliga kemiska brännskador på hud och ögon

Egenskaper; Syre; pH inte utblandat; 1

Ladda ner säkerhetsdatablad


FÖRSTA HJÄLPEN


Förvaras otillgänglig för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort eventuella kontaktlinser om detta är möjligt att göra. Fortsätt sköljningen. Sök läkarhjälp. VID SVÄLJNING: Skölj munnen, framkalla INTE kväljningar. Sök läkarhjälp. VID HUDKONTAKT (eller håret): Kontaminerade kläder måste tas bort så snabbt som möjligt. Skölj/dusch huden med vatten. VID HUDIRRITATION: Sök läkarhjälp. Om det är nödvändig med läkarhjälp ha då etiketten nära till hands.

Specifikationer

Produktinformasjon

Producent Finest


Alternativ
Varan finns på lager.
Varan är beställd från leverantör och leveransdatumet är bekräftat.
Obekräftat - Kontakta kundcentret på post@amentio.se för förväntat leveransdatum.
Varan måste beställas från leverantör.
Varan befinner sig på fjärrlager
Varan är beställd från leverantör, men leveransdatum är inte bekräftat.
Varorna beställs från vår leverantörs lager.
Obekräftat - Kontakta kundcentret för närmare information.